Thema: Wonen

WONEN

Er zijn steeds meer mensen op de wereld. Dus moeten we de ruimte in de stad goed gebruiken. Het is geen goed idee om alles vol te bouwen.

Er is plaats nodig voor groen en openbare ruimte, en plaats om voedsel te produceren. Er zijn ook meer alleenstaanden, meer ouderen en meer anderstaligen.

Hoe wonen we het best? In hoge appartementen in de stad, of in kleine, makkelijk te verplaatsen woningen?