Thema: Maken

MAKEN

We blijven dingen produceren in Betergem. Dat doen we binnen een ‘circulaire economie’ of een ‘kringloopeconomie’. Dit wil zeggen dat we o.a. geen grondstoffen gebruiken die ‘op’ kunnen geraken, dat we alleen hernieuwbare energie gebruiken in het productieproces en we het afval hergebruiken voor nieuwe dingen.

Maar hoe zal die circulaire economie er precies uit zien?