Thema: Cultuur

CULTUUR

Er moet cultuur zijn in Betergem in 2038. Maar wie moet dat betalen? De overheid?

Of wordt misschien iedereen wel een kunst-sponsor of kunstenaar dankzij digitale technologie?