Thema’s

In de Betergem workshops worden telkens 6 thema’s besproken in kleine groepjes.
Bij de reservatie van een workshop vragen we je welke 6 thema’s je aan bod wil laten komen uit de onderstaande lijst van 8 mogelijke opties.
(Met andere woorden vragen we je om er 2 te laten vallen.)

Consumeren

Een beter leefmilieu, daar werken we aan in Betergem. De manier waarop wij leven, heeft een invloed op het milieu. We moeten daarom onze manier van consumeren aanpassen. Maar hoe doen we dat? Door minder producten te kopen? Door meer te delen?

Lees meer »

Maken

We blijven dingen produceren in Betergem. Dat doen we binnen een ‘circulaire economie’ of een ‘kringloopeconomie’. Dit wil zeggen dat we o.a. geen grondstoffen gebruiken die ‘op’ kunnen geraken, dat we alleen hernieuwbare energie gebruiken in het productieproces en we het afval hergebruiken voor nieuwe dingen. Maar hoe zal die circulaire economie er precies uit zien?

Lees meer »

Werken

Er wordt ook gewerkt in 2038. Maar wil ‘werken’ nog betekenen in 2038? Wordt er gekozen om iedereen een basisinkomen te geven? Of wordt iedereen zijn eigen baas?

Lees meer »

Wonen

Er zijn steeds meer mensen op de wereld. Dus moeten we de ruimte in de stad goed gebruiken. Het is geen goed idee om alles vol te bouwen. Er is plaats nodig voor groen en openbare ruimte, en plaats om voedsel te produceren. Er zijn ook meer alleenstaanden, meer ouderen en meer anderstaligen. Hoe wonen we het best? In hoge appartementen in de stad, of in kleine, makkelijk te verplaatsen woningen?

Lees meer »

Voeding

We kunnen niet met een wereldbevolking van 8,5 miljard mensen in 2038 op dezelfde manier blijven eten.  Onze planeet kan de westerse voedingsgewoonten niet voor iedereen voorzien.  Een aantal keuzes dringen zich op over onze voedselproductie en -consumptie! Welke kiezen jullie?

Lees meer »

Mobiliteit

Mensen en goederen veilig verplaatsen van A naar B zonder het milieu te vervuilen: dat blijft een uitdaging. Hoe pakken we die uitdaging aan? Door te investeren in efficiënt openbaar vervoer, of misschien eerder door volop in te zetten op elektrische auto’s en drones…?

Lees meer »

Cultuur

Er moet cultuur zijn in Betergem in 2038. Maar wie moet dat betalen? De overheid? Of wordt misschien iedereen wel een kunst-sponsor of kunstenaar dankzij digitale technologie?

Lees meer »

Geld

De manier waarop we met geld omgingen, zorgde voor heel wat crisissen aan het begin van de 21ste eeuw: de bankencrisis uit 2008, maatschappelijke en ecologische crisissen. Geld blijft natuurlijk ook belangrijk in 2038, maar het moet anders. Hoe gaan we om met geld in Betergem in 2038? Creëren we bv. een eigen lokale munt of misschien wel een burgerbank?

Lees meer »