8 thema’s voor een Betergemse toekomst.

Wij verzamelden 8 thema’s met een cruciale rol in onze toekomst. Zie jij welk thema bij welk symbool hoort?

Consumeren:

Een beter leefmilieu, daar werken we aan in Betergem.
De manier waarop wij leven, heeft een invloed op het milieu.
We moeten daarom onze manier van consumeren aanpassen.
Maar hoe doen we dat?

Mobiliteit:

Mensen en goederen veilig verplaatsen van A naar B
zonder het milieu te vervuilen: dat blijft een uitdaging.
Hoe pakken we die uitdaging aan?

Voeding:

We kunnen niet met een wereldbevolking van 8,5 miljard mensen
op dezelfde manier blijven eten.
Onze planeet kan de westerse voedingsgewoonten niet voor
iedereen voorzien. Een aantal keuzes dringt zich op!

Werken:

We blijven werken in Betergem.
Maar wat betekent ‘werken’ in de toekomst?

Wonen:

Er zijn steeds meer mensen op de wereld.
Dus moeten we de ruimte in de stad goed gebruiken.
Het is geen goed idee om alles vol te bouwen.
Er is plaats nodig voor groen en openbare ruimte, en plaats om voedsel te produceren.
Er zijn ook meer alleenstaanden, meer ouderen en meer anderstaligen.
Hoe wonen we het best?

Cultuur:

Er moet cultuur zijn in Betergem. Maar wie moet dat betalen?

Maken:

We blijven dingen produceren in Betergem. Dat doen we
binnen een ‘circulaire economie’ of een ‘kringloopeconomie’:

  • We gebruiken geen grondstoffen die ‘op’ kunnen geraken.
  • We gebruiken alleen hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld: zonne-energie of windenergie.
  • We dumpen het afval van het productieproces niet. We hergebruiken het om nieuwe dingen te maken.

Hoe ziet die circulaire economie er precies uit?

Geld:

De manier waarop we met geld omgingen, zorgde voor heel wat crisissen aan het begin van de 21ste eeuw:
de bankencrisis uit 2008, maatschappelijke en 
ecologische crisissen. Geld blijft natuurlijk belangrijk
in Betergem, maar het moet anders. Hoe gaan we om met geld in Betergem?

Boek onze workshop! Kies dan enkele thema’s waar jij mee aan de slag wilt. Zo maken we van Betergem een warme, gezonde en gezellige stad in 2038. Volg ons ook op facebook en deel je suggesties via #betergem.